Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji

30 grudnia 2016

W dniu  21.12.2016 o Rada Miejska w Kluczborku uchwałą nr XXXII/297/16 przyjęła ostateczną  wersję LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY KLUCZBORK NA LATA 2016-2023. Dokument ten stanowi  kontynuację działań władz gminy w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych dotychczas z dużym sukcesem w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka na lata 2009-2015 i jest podstawą do starania się o środki w ramach RPOWO 2014-2020. Dokument ten zakresie strukturalnym, treściowym i metodologicznym jest w pełni zgodny z kryteriami i zasadami nakreślonymi w wytycznych w zakresie rewitalizacji określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oraz w ustawie o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.