Konferencja podsumowująca

30 grudnia 2016

W dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka” realizowanego w ramach konkursu  „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”. Z ramienia Urzędu Miejskiego w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Kluczborka Pan Jarosław Kielar,  Sekretarz Gminy Pani Joanna Niedźwiedź oraz Pani Agnieszka Dąbrowska specjalista ds. rewitalizacji. Podczas konferencji szczegółowo zaprezentowano LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA i GMINY KLUCZBORKA 2016-2023 uchwalony przez Radę Miejską w Kluczborku Uchwałą nr XXXII/297/16 w dniu 21.12.2016 r. Na zakończenie spotkania przedstawiono koncepcję realizacji jednego z projektów rewitalizacyjnych dotyczącego obszaru po byłym zakładzie produkcyjnym  „FAMPRA”.