Zakończenie projektu Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

29 maja 2020

W maju 2020 roku Gmina Kluczbork zakończyła realizację drugiego etapu projektu pod nazwą „Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Podczas pierwszego etapu rewitalizacji w 2012 roku odremontowano rynek, zabytkowy ratusz, park [...]
Kontynuuj czytanie

Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie

12 października 2017

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów miasta pod względem społecznym i gospodarczym. W dniu 3 października 2017 r.  w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Burmistrza Jarosław Kielar oraz marszałkowie Andrzej Buła i [...]
Kontynuuj czytanie

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

26 maja 2017

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów pod względem społecznym i gospodarczym. W ramach tego projektu Gmina Kluczbork  planuje rewitalizację obszaru poprzemysłowego położonego w centrum miasta Kluczborka przy ul. Pułaskiego 5, na [...]
Kontynuuj czytanie

Konferencja podsumowująca

30 grudnia 2016

W dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka” realizowanego w ramach konkursu  „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”. Z ramienia Urzędu Miejskiego w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Kluczborka Pan [...]
Kontynuuj czytanie