Uroczyste podpisanie umowy na dofinansowanie

12 października 2017

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów miasta pod względem społecznym i gospodarczym. W dniu 3 października 2017 r.  w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Burmistrza Jarosław Kielar oraz marszałkowie Andrzej Buła i [...]
Kontynuuj czytanie

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

26 maja 2017

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów pod względem społecznym i gospodarczym. W ramach tego projektu Gmina Kluczbork  planuje rewitalizację obszaru poprzemysłowego położonego w centrum miasta Kluczborka przy ul. Pułaskiego 5, na [...]
Kontynuuj czytanie

Konferencja podsumowująca

30 grudnia 2016

W dniu 28 grudnia 2016 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Kluczborku odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu pod nazwą „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka” realizowanego w ramach konkursu  „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji”. Z ramienia Urzędu Miejskiego w spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Kluczborka Pan [...]
Kontynuuj czytanie

Uchwalenie Lokalnego Programu Rewitalizacji

30 grudnia 2016

W dniu  21.12.2016 o Rada Miejska w Kluczborku uchwałą nr XXXII/297/16 przyjęła ostateczną  wersję LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA I GMINY KLUCZBORK NA LATA 2016-2023. Dokument ten stanowi  kontynuację działań władz gminy w zakresie rewitalizacji obszarów zdegradowanych, prowadzonych dotychczas z dużym sukcesem w ramach „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kluczborka na lata [...]
Kontynuuj czytanie