Zakończenie projektu Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu

29 maja 2020

W maju 2020 roku Gmina Kluczbork zakończyła realizację drugiego etapu projektu pod nazwą „Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Podczas pierwszego etapu rewitalizacji w 2012 roku odremontowano rynek, zabytkowy ratusz, park miejski oraz zabytkowe kamienice. Drugi etap zakładał rewitalizację obszaru poprzemysłowego położonego w centrum miasta Kluczborka przy ul. Pułaskiego 5. W sumie zagospodarowano prawie 1,5 hektarowy teren.

Na zrewitalizowanych terenach po zakładzie produkcyjnym FAMPRA, tuż za kinem Bajka powstał m.in.  Zakład Aktywności Zawodowej w Kluczborku. W zakładzie powstaną pracownie: uniwersalna, utrzymania porządku, krawiecka, poligraficzna i ceramiczna. W Zakładzie Aktywności Zawodowej docelowo zatrudnienie znajdzie około 30 osób, w tym osób z niepełnosprawnościami. Do kolejnego budynku, po jego adaptacji przeniesiono świetlice środowiskowe „Parasol” dla dzieci z trudnych rodzin. Oprócz robót budowlano-montażowych, do obu budynków zostało zakupione niezbędne wyposażenie. W ramach II etapu rewitalizacji stworzono także teren rekreacji, nauki i rozrywki, na którym znajduje się plac zabaw, siłownia zewnętrzna oraz miasteczko ruchu drogowego. Utworzono mini amfiteatr, który został zlokalizowany w pobliżu południowej ściany szczytowej budynku świetlic „Parasol”. Obejmuje scenę wykończoną deskami z materiału kompozytowego oraz widownię. Jedna ze ścian budynku świetlic będzie pełniła rolę ekranu w kinie plenerowym. Na placu stworzono miejsce na projektor oraz leżaki. W kolejnej części powstała kawiarnia kinowa z tarasem, posiadająca w pełni wyposażoną salę konsumpcyjną, zaplecze oraz bar. Teren ogrodzono, utworzono miejsca postojowe oraz dokonano nasadzeń drzew i krzewów.

Z terenów poprzemysłowych powstała KLUCZBORSKA BAJKA

Zobacz więcej zdjęć z budowy CENTRUM KLUCZBORSKA BAJKA w obszernej galerii na oficjalnym Facebooku Gminy Kluczbork

Całkowity koszt rewitalizacji: 9 765 541,00 zł

Z czego dofinansowanie: 5 309 863,00 zł