„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

26 maja 2017

„Rewitalizacja miasta Kluczborka poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej oraz zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” to kompleksowe przedsięwzięcie infrastrukturalne mające na celu ponowne ożywienie zdegradowanych obszarów pod względem społecznym i gospodarczym. W ramach tego projektu Gmina Kluczbork  planuje rewitalizację obszaru poprzemysłowego położonego w centrum miasta Kluczborka przy ul. Pułaskiego 5, na którym do 2007 funkcjonował zakład branży metalowej produkujący elementy małej architektury miejskiej oraz oświetlenia ulicznego. W ramach rewitalizacji planuje się na tym terenie, którego powierzchnia wynosi 1,4 ha zaadaptowanie dwóch istniejących budynków na cele społeczne i gospodarcze. Do jednego z budynków po jego adaptacji przenieść świetlicę środowiskową „Parasol” dla dzieci z trudnych rodzin. Drugi z budynków przewidziany do przebudowy zostanie podzielony na dwie funkcjonalne części. W I części planuje się utworzyć Zakład Aktywizacji Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. W II części budynku planuje się utworzyć kawiarnię kinową (ze względu na bliskie sąsiedztwo kina Bajka). Pozostałe budynki na tym obszarze planuje się wyburzyć. Przestrzeń będzie zagospodarowana małą infrastrukturą ( place zabaw, siłownie zewnętrzne, miasteczko ruchu) oraz zielenią.

W marcu 2017 r. gmina złożyła wniosek o dofinansowanie ww. projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.  Wniosek został złożony w partnerstwie z Parafia Rzymskokatolicką Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Kluczborku oraz Spółdzielnią Mieszkaniową „Przyszłość” w Kluczborku. Parafia w ramach wniosku zamierza pozyskać dofinansowanie na dobudowę klatki schodowej z windą, wykonanie wentylacji oraz instalacji przeciwpożarowej a także wykonanie nowej instalacji c.o. i wod. kan. w Domu Katechetycznym przy ul. Katowickiej 3 w Kluczborku. Natomiast Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przyszłość” na remont i adaptację zdegradowanych przestrzeni międzyblokowych w celu przywrócenia ich funkcji użytkowych, dzięki któremu 5 podwórek uzyska m.in. nowe nawierzchnie ścieżek, powstanie boisko do siatkówki, siłownia zewnętrzna.

Poniżej przedstawiamy wstępną wizualizację obszarów, które zostaną poddane rewitalizacji przez gminę Kluczbork.